Uitbreiding draadvonkafdeling SMS

CUT2000
Witte achtergrond bij nieuwsberichten

Bij SMS zal het machinepark rond/na de zomervakantie uitgebreid worden met maar liefst 3 nieuwe hoog nauwkeurige draadvonkmachines. Deze machines zijn gekocht met als doel onze capaciteit op hoog nauwkeurig draadvonken verder uit te breiden. De machines zijn in staat om hoge nauwkeurigheid te combineren met een hoge productiviteit.

fotografie door Nick Luypen
Sluiten