Disclaimer

Disclaimer
Disclaimer

Dit bericht is bedoeld voor het exclusieve gebruik door de perso(o)n(en) genoemd als ontvanger en kan persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht ten onrechte hebt ontvangen, neemt u dan contact op met de afzender en verwijder dit bericht onmiddellijk uit uw systeem. Als u niet de bedoelde ontvanger(s) bent, is het hoe dan ook ten strengste verboden dit bericht of een deel ervan direct of indirect te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, te printen, te publiceren en/of op welke wijze dan ook te gebruiken. Dit bericht en eventuele bijbehorende bijlagen kunnen in geen geval als wettelijk bindend worden beschouwd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ART Group. De ART Group is niet verantwoordelijk voor verliezen en/of schade voortkomend uit fouten en/of nalatigheden in zijn e-mailberichten.

fotografie door Nick Luypen
Sluiten